Slagskader

Slagskader

Slagskader opptrer som oftest som steinsprut. Dvs. at de skyldes fremmede elementer som treffer frontruta med høy hastighet. Avhengig av steinens vekt og hastighet vil den forårsake et større eller mindre krater med eller uten sprekker ut fra krateret. På grunn av at frontruter består av et ytre og et indre glass med en 0,76 mm PVB folie mellom lagene, vil det som regel bare oppstå skade i det ytre glasset. Dersom både ytre og indre glass skades kan ikke frontruten repareres, men må skiftes.


Når det oppstår slagskader i en frontrute vil reparasjon så raskt som mulig etter at skaden har oppstått gi det beste resultatet. Ved reparasjon kan ruten sprekke under arbeidet men etter utbedring har ruten praktisk talt samme styrke som før skaden oppsto. Ved reparasjon av slagskader vil skaden bli mindre synlig, men man kan alltid se at det har vært en skade i glasset.

Vi anbefaler derfor ikke reparasjon i feltet rett foran fører (A-felt). Slagskader som har sprekker, som går ut til rutekanten, kan ikke repareres.

To reparasjoner nærmere hverandre enn 100 mm tillates ikke i siktfeltet A.