Skader i siktfeltet

Skader i siktfelt

I forskrift for reparasjon av frontruter tillater Vegdirektoratet reparasjon av skader i siktfeltet, som måler 10 mm eller mindre. Basert på vegdirektoratets forskrift og British Standard AU 242:1991, har vi utarbeidet retningslinjer for reparasjon av laminerte frontruter i kjøretøy.

Alle frontruter skal i dag være testet og godkjent i henhold til ECE-43/EU-direktiv 92/22 EEC eller den amerikanske standard ASI. Begge standardene stiller store krav til rutenes styrke og optiske kvalitet.


Alle skader i frontruten forårsaker refleks og lysbrytning som nedsetter rutens optiske kvalitet. Den nedsatte optiske kvalitet bedømmes ut fra hvilket område av ruten skaden befinner seg. Man har derfor funnet det hensiktsmessig å inndele frontrutene i soner og definere hvilken type skader som kan tillates i de enkelte soner. Se figur “‘D2soneinndeling”‘D3 under. Flere illustrasjoner som viser soneinndeling på ulike kjøretøy – se side 16.

Vurderingskriterier ved periodisk kjøretøykontroll