Riper

Riper

Riper oppstår ved at det ligger sund og støv under vindusviskerbludene når de sveier over frontruta, nedslitte viskerblad eller ved fjerning av is og rim med harde verktøy. Dersom ripene kan kjennes med neglen lar den seg bare fjerne ved sliping. Ved sliping av frontruter vil glasstykkelsen i området det slipes reduseres. Dette vil medføre at den optiske kvaliteten forringes og en får forvrengning av synsbildet. Sliping av frontruter frarådes derfor. Polering gir en blankere overflate, men fjerner ikke ripene. Polering må regnes som kosmetisk, men den optiske kvaliteten på glasset forbedres ikke, snarere tvert i mot. Riper i glasset medfører at en får lysspredning gjennom ruta slik at den optiske kvaliteten forringes. Dette er scerlig merkbart i motlys med lav sol og mørkekjøring. Jo mindre vinkel det er mellom frontruta og horisontalplanet, dess mindre slitasje tåler ruta før den optiske kvaliteten nedsettes til ikke akseptabel.

Det er utviklet måleutstyr som angir lysspredningen gjennom en rute, men hvilke verdier som kreves for akseptable ruter er ikke definert. Det er derfor fremdeles kun inspektørens visuelle bedømmelse som gjelder. Vurdering av rutens tilstand kan i mange sammenheng være vanskelig, men det anbefales å bedømme ruten ut fra refleks fra lyskilder som for eksempel lysarmatur.