Merking av glass til kjøretøy

Merking av glass til kjøretøy

Alt glass til kjøretøy skal være sikkerhetsglass enten herdet eller laminert og merket med europeisk eller amerikansk godkjennings-merking. Dette gjelder også traktor og motorredskap som er konstruert for hastigheter over 30 km/t.

Frontruten for kjøretøy skal være laminert glass. For traktor eller motorredskap som er konstruert for hastighet over 30 km/t kan frontruten være av herdet eller laminert sikkerhetsglass. (Kjøretøysforskriftene § 31-7.1).


Europeisk godkjenningsmerking Merking av ruter som er godkjent i henhold til “ECE regulation 43”, består av en E som er omgitt av en sirkel. 4 – tallet inne i sirkelen er koden for godkjennelseslandet. 43 R utenfor sirkelen angir at ruten er godkjent i henhold til “Regulation 43”. 002439 angir godkjennelsesnummer. Symbolet over sirkelen angir glasstypen. Her laminert glass.

Glasstyper

AS1

Laminert glass m. lystransmisjon >70% for bruk hvor som helst i motorkjøretøy.

A52

Laminert eller herdet glass m. lys- • transmisjon >70% for bruk hvor som helst i motorkjøretøy, men ikke som frontrute.

AS3

Laminert eller herdet glass for bruk hvor som helst i motorkjøretøy, men ikke som frontrute eller på andre steder som påvirker kjøresikten.

AS4

Stiv plast m. lystransmisjon >70% for bruk i motorkjøretøy, men bare for bruk på spesifiserte steder. F.eks. foldedører og sideruter, som ikke påvirker kjøresikten, og delevegger i busser, bakvindu i cabriolet m.m.

AS5

Stiv plast for bruk i motorkjøretøy, bare for bruk på spesifiserte steder som ikke påvirker kjøresikten. F.eks. foldedører og sideruter, som ikke påvirker kjøresikten, og delevegger i busser, bakvindu i cabriolet m.m.

AS6

Bøyelig plast m. lystransmisjon >70% for bruk i motorkjøretøy på spesifiserte steder. F.eks. bakvindu i cabriolet, vindskjerm for motorsykkel og ruter i bobiler som ikke påvirker sikten.

AS7

Bøyelig plast for bruk i lastebiler, kombibiler, bobiler, husvogner etc. på steder som ikke påvirker kjøresikten. F.eks. bakvindu i cabriolet, vindskjerm for motorsykkel og ruter i bobiler som ikke påvirker kjøresikten, skille og delevegger i busser m.m.

AS8

Sikkerhetsglass m. lystransmisjon >70% for bruk i busser, lastebiler, kombibiler, bobiler etc. F.eks. foldedører, bakvindu og skillevegger i busser, ruter bak førerplass i lastebiler og trekkvogner, ruter i topper til pick-up biler m.m.

AS10

Sikkerhetsglass for bruk der skudd-sikkerhet er påkrevet. Benyttes hvor som helst på kjøretøyet.

AS11A

Laminert glass til kjøretøy hvor skuddsikkerhet er påkrevet. Benyttes hvor som helst på kjøretøyet, bortsett fra frontrute.

AS11B

Plast for bruk der skuddsikkerhet er påkrevet. Benyttes ikke til front eller sideruter ved førerplass. Benyttes ikke til bakruter dersom kjøresikten påvirkes.

AS11C

Skuddsikre, gjennomsiktige og lett demonterbare skjold for motorkjøretøy.

AS12

Stiv plast for bruk på spesifiserte steder. F.eks. ruter i topper for pick-up biler, nedre del av vindskjerm for motorsykkel, skille og delevegger i busser.

A514

Glass/ plast materiale for bruk hvor som helst i motorkjøretøy bortsett fra frontrute i cabriolet og kjøretøy hvor taket kan fjernes.

AS15A

Varmforsterket glass/plast materiale for bruk hvor som helst på motorkjøretøy bortsett fra frontrute. AS15B – Herdet glass/ plast materiale for bruk hvor som helst på motorkjøretøy bortsett fra frontrute.

AS16A

Varmforsterket glass/ plast materiale for bruk hvor som helst på motorkjøretøy bortsett fra steder som påvirker kjøresikten.

AS16B

Herdet glass/ plast materiale for bruk hvor som helst på motorkjøretøy bortsett fra steder som påvirker kjøresikten.

Originaldeler Bilglassfabrikkene leverer til både til OEM (original equipment marked ) markedet og til ettermarkedet. Glass til disse markedene holder samme høye kvalitet det er således ingen forskjell i kvalitet på såkalt originalruter og ruter til ettermarkedet.

Glass merket for originalrute GM
Glass merket for etermarket