Glass i kjøretøy

Glass i kjøretøy

  • Tekniske komponenter i moderne bilglass
  • Skader i siktfelt
  • Slagskader
  • Riper
  • Slitasje
  • Vesentlig nedsatt sikt fra førerplass
  • Solavskjerming og foliering
  • E-normen for bilglass
  • Merking av glass til kjøretøy
  • HMS internkontroll

Tekniske komponeter i moderne bilglass

Akustisk glass, Cooted glass, Sensorer, Lane departure warning, solarglass, sotet glass, vannavvisende glass, Elektrisk oppvarmet glass, Head-up display

Skader i siktfelt

Alle frontruter skal i dag være testet og godkjent i henhold til ECE-43/EU-direktiv 92/22 EEC eller den amerikanske standard ASI. Begge standardene stiller store krav til rutenes styrke og optiske kvalitet.

Slagskader

Slagskader opptrer som oftest som steinsprut. Dvs. at de skyldes fremmede elementer som treffer frontruta med høy hastighet. Avhengig av steinens vekt og hastighet vil den forårsake et større eller mindre krater med eller uten sprekker ut fra krateret.

Riper

Riper oppstår ved at det ligger sund og støv under vindusviskerbludene når de sveier over frontruta, nedslitte viskerblad eller ved fjerning av is og rim med harde verktøy.

Slitasje

Overflaten på frontrutene slites av svevestøv og sandpartikler i luften. Slitasjen aksellererer med økende kjørehastighet og større trafikktetthet. Slitasjen består etter hvert av utallige mikroskopiske riper som skaper lysspredning gjennom ruta.

Vesentlig nedsatt sikt fra førerplass

Hva var det? En fugl eller en elg? I motlys og regn representerer slitte og skadede frontruter en betydelig risiko for at farer ikke oppdages i tide. Kombinasjonen slitt rute og lav vår- eller høstsol er ikke bare meget sjenerende, men også meget trafikkfarlig.

Solavskjerming og foliering

Kjøretøyforskriften kap. 31 § 3 angir følgende: “Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom ikke blir forvrengt.

E-normen for bilglass

SRegulation no. 43″ trådte i kraft 31. mars 1987 og ble 10. januar 1992 godkjent som EU-direktiv. Direktivet ble gjort gjeldende fra 1. oktober 1992. E-normen omfatter følgende tester: ….

Merking av glass til kjøretøy

Alt glass til kjøretøy skal være sikkerhetsglass enten herdet eller laminert og merket med europeisk eller amerikansk godkjennings-merking. Dette gjelder også traktor og motorredskap som er konstruert for hastigheter over 30 km/t.

HMS internkontroll

Alle utskiftninger skal foregå uten skade på helse eller miljø. I tillegg at bilene som er inne ikke skal bli skadet/tilgrises. Reklamasjonsmålet for Autoglass er en nullvisjon, men vi anser det som akseptabelt under 1% reklamasjon.