E-norm for bilglass

E-normen for bilglass

E-Normen

“Regulation no. 43” trådte i kraft 31. mars 1987 og ble 10. januar 1992 godkjent som EU-direktiv og direktivet ble gjort gjeldende fra 1. oktober 1992. Et nytt direktiv kalt 2001/92/EF kom 30. oktober 2001.

E-normen omfatter følgende tester:

Kontroll av bruddmønster

Testen viser om fragmenter og splinter av en knust rute er av en slik karakter at risikoen for skade er minimal.

Prøving av mekanisk styrke

Test med stålkuler. Det anvendes to tester: en hvor det anvendes en stålkule på 227g, og en annen test med en stålkule på 2260g. Den lille kulen anvendes for å kontrollere vedheften mellom laminat og glass. Den anvendes også til å prøve den mekaniske styrken i herdet glass. Kulen på 2260g brukes for å dokumentere at det laminerte glasset er i stand til å motstå gjennomtrengning av kulen.

Hodeform- testen

En hodeformet gjenstand på 10 kg slippes mot glass. Testen viser om rutene tilfredsstiller de definerte kravene til motstand.

Prøving av slitestyrke

Testen viser om overflatens slitestyrke tilfredsstiller spesifiserte krav. Prøving av motstand mot høye temperaturer Testen dokumenterer at ingen bobler eller andre feil oppstår i laminatlaget når det blir utsatt for høy temperatur over en lengre periode.

Test av motstand mot stråling

Testen dokumenterer at laminert glass ikke misfarges, eller at lystransmisjonen reduseres når ruten utsettes for stråling over lengre tid.

Test av bestandighet mot fukt

Hensikten er å dokumentere at laminatet ikke endrer seg eller forringes når det blir utsatt for luftfuktighet over lengre tid.

Motstand mot temperaturvariasjoner

Prøven dokumenterer om plastmaterialer brukt i bilruter motstår temperaturvariasjoner uten å bli forringet. Kontroll av optisk kvalitet.

Lystransmisjon

Testen kontrollerer at lystransmisjonen tilfredsstiller spesifiserte verdier.

Optiske egenskaper

Testen kontrollerer at det ikke forekommer optiske forstyrrelser som kan være sjenerende for føreren.

Kontroll av dobbeltbilde

Hensikten med denne testen er å kontrollere at det ikke oppstår dobbeltbilde.

Fargegjengivelse

Prøven skal dokumentere at det ikke er noen fare for fargeforvrengning som kan virke forstyrrende på føreren.
Bestandighet mot brann Hensikten med prøven er å kontrollere at plastfolien på rutens innside har tilfredsstillende og lav brannmotstand.

Test av motstand mot kjemikalier

Denne testen kontrollerer at plasten på rutens innside motstår vanlige kjemikalier uten å forringes.

Veiledning til forskrift: Periodisk kjøretøykontroll


For periodisk kontroll av kjøretøy, også kalt EU- kontroll, har Vegdirektoratet utgitt forskrift for kontrollen. Kontrollen omfatter også kjøretøyets ruter, hvor frontrutene på nyere kjøretøy er en vital del av kjøretøyets bærende konstruksjon.

Forskriften gir store rom for skjønnsmessige vurderinger.
Autoglass har derfor utarbeidet en veiledning til forskriften, slik at bransjen kan forholde seg til felles kriterier for å ivareta trafikksikkerheten.

Det er kontrollørens erfaring og opplæring i faget som setter ham/hun i stand til å vurdere glassets tilstand av hensyn til trafikksikkerhet.