Skifte frontrute i Trondheim

Reparere eller skifte av bilrute

  • Autoglass Trondheim AS er et bilglasselskap i Autoglasskjeden og er godkjent av Statens Vegvesen for bytte eller reparasjon av glass i kjøretøy.
  • Vi har kunder hovedsakelig fra områdene Trondheim, Malvik, Melhus, Klæbu, Skaun, Orkdal, Orkla og Stjørdal.
  • Vi kan bytte, reparere din frontrute eller montere nødglass i nødsituasjoner.
  • Vi har åpningstid hver dag mellom kl 07.00 og 22.00 – som eneste bilglassverksted i Norge.
  • Vi har adresse i Haakon VII gate 12, 7041 Trondheim, i Lade Arena sin parkeringskjeller – meget sentralt og enkelt. Kjør som at du skal parkere nede i parkeringskjelleren du finner oss enkelt til høyre for døren inn til kjøpesenteret.

Våre autoriserte fagfolk utfører reparasjon eller bytte av din bilrute trygt og raskt.

Husk vi har gratis lånebiler, elsykler og elsparkesykler om du trenger det.

Du kan også nyte en nybrygget kaffe mens du venter.

Velkommen til oss!

Glass i kjøretøy

Du tror kanskje at det ene bilglasset ikke er forskjellig fra det andre, men faktum er at hver rute fra frontruten til soltaket ditt har unike sammensetninger, funksjoner og teknologier.

Tekniske komponeter i moderne bilglass

Akustisk glass, coated glass, sensorer, filbytte varsling, solarglass, sotet glass, vannavvisende glass, elektrisk oppvarmet glass eller head-up display.

Skader i siktfelt

Alle frontruter skal i dag være testet og godkjent i henhold til ECE-43/EU-direktiv 92/22 EEC eller den amerikanske standard ASI.

Begge standardene stiller store krav til rutenes styrke og optiske kvalitet.

Slagskader


Slagskader opptrer som oftest som steinsprut. Dvs. at de skyldes fremmede elementer som treffer frontruta med høy hastighet.


Avhengig av steinens vekt og hastighet vil den forårsake et større eller mindre krater med eller uten sprekker ut fra krateret.

Riper

Riper oppstår ved at det ligger sand og støv under vindusviskerbladene når de sveiver over frontruta.

Man får også nedslitte viskerblad ved fjerning av is og rim med harde verktøy.

Slitasje

Overflaten på frontrutene slites av svevestøv og sandpartikler i luften. Slitasjen akselererer med økende kjørehastighet og større trafikktetthet.

Slitasjen består etter hvert av utallige mikroskopiske riper som skaper lysspredning gjennom ruta.

Vesentlig nedsatt sikt fra førerplass

I motlys og regn representerer slitte og skadede frontruter en betydelig risiko for at farer ikke oppdages i tide.

Kombinasjonen slitt rute og lav vår- eller høstsol er ikke bare meget sjenerende, men også meget trafikkfarlig.

Solavskjerming og foliering

Kjøretøyforskriften kap. 31 § 3 angir følgende: “Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom ikke blir forvrengt.

E-normen for bilglass

SRegulation no. 43″ trådte i kraft 31. mars 1987 og ble 10. januar 1992 godkjent som EU-direktiv. Direktivet ble gjort gjeldende fra 1. oktober 1992. E-normen omfatter følgende tester:
….

Merking av glass til kjøretøy

Alt glass til kjøretøy skal være sikkerhetsglass enten herdet eller laminert og merket med europeisk eller amerikansk godkjennings-merking.

HMS internkontroll

Alle utskiftninger skal foregå uten skade på helse eller miljø. I tillegg at bilene som er inne ikke skal bli skadet/tilgrises. Reklamasjonsmålet for Autoglass er en nullvisjon, men vi anser det som akseptabelt under 1% reklamasjon.